Disclaimer

Omdat elke website ook een zakelijke en juridische kant heeft, even een aparte pagina met de nodige informatie.

Algemeen

Deze Snipsnap blog is ontwikkeld en word onderhouden door Gabie van Pinxteren, eigenaresse van de pagina http://www.snipsnappapier.nl

Delen en overname van inhoud uit deze website, Movares Blog, is toegestaan met bronvermelding. Movares Blog is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Movares aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Movares is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze blog gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van dit Snipsnap blog, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Gabie van Pinxteren en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Snipsnap worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gabie van Pinxteren.

Foto’s en teksten op deze site zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Snipsnap en Gabie van Pinxteren.

Beschikbaarheid

Ik doe mijn best om deze Snipsnap blog zo beschikbaar mogelijk te stellen, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van dit blog.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Aan dit blog kan geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Snipsnap is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van dit blog. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze websites zijn voorbehouden; Snipsnap aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Snipsnap behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Snipsnap niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Cookies

Deze blog maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ik wijs u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nederlands geldend recht

Op deze termen en condities is Nederlands recht van toepassing. Ontstane conflicten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht gedaagde de mogelijkheid biedt binnen 1 maand nadat er een beroep op deze bepaling is gedaan te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Advertenties